Jump to main content
Lagbilde-hjemmesiden-1-jpg

Green Mountain Community Fund

Takk for alle søknader. Søknadsfristen er nå utgått, og vi behandler ikke flere søknader i 2024!

Green Mountain ønsker å være et viktig bidrag i lokalsamfunnet og vi får ofte henvendelser om sponsorsamarbeid fra ulike aktører. Vi har derfor opprettet en pott på 500.000kr som vi i 2024 ønsker å dele ut til lokale aktiviteter innen idrett og kultur for barn og unge. Her kan du lese våre kriterier for sponsing, og nederst finner du et søknadsskjema som kan fylles ut og sendes inn.

Vi har datasentere på Rennesøy, Rjukan, Enebakk og Hamar, og ønsker å sponse lag, klubber og foreninger med tilknytning til disse områdene.

Søknadsfristen er 31.januar 2024. Søknadene behandles av en intern komite i februar og alle søkere vil få tilbakemelding innen 1.mars.

Alle våre sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

 • Idretts- og kulturtilbud for barn og unge
 • Tilhørende de områdene hvor vi er lokalisert
  • Rennesøy = Regionen i og rundt Stavanger kommune
  • Rjukan= Regionen i og rundt Tinn Kommune
  • Enebakk = Regionen i og rundt Enebakk kommune
  • Hamar = Regionen i og rundt Hamar, Løten og Elverum kommuner
 • Søknaden må sendes innen fristen 31.januar 2024
 • En sponsoravtale skal til gjengjeld sikre en form for eksponering av vår logo og/eller eventuelt omtale, og etter endt prosjekt skal vi ha en sluttrapport på hva midlene har blitt benyttet til.

Vi støtter hovedsaklig lag, klubber og foreninger som bidrar til et godt tilbud til barn og unge, men kan også vurdere å støtte enkeltpersoner som jobber fram mot et spesifikt mål som er idretts- eller kulturrelatert. Det er viktig for oss at prosjektene vi sponser er i samsvar med våre verdier. Du kan lese mer om oss og verdiene våre her.

Vi ønsker ikke å sponse:

 • Russebusser
 • Klasseturer
 • Aktiviteter for voksne
 • Andre tiltak som ikke fyller våre kriterier

En søknad må inneholde

 • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker
 • Det må komme tydelig fram hvordan saken/organisasjonen knyttes opp mot våre kriterier
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har
 • Hvor lang tid det eventuelt søkes om sponsing/støtte for

Ved spørsmål angående Green Mountain Community Support kan du kontakte Pernille Bjørnstad på pernille.bjornstad@greenmountain.no.