Setting The Green Standard

Call us: +47 51 50 96 10

Contact us

Change of Management

Knut Molaug has informed the Board of Directors that he would like to step down as CEO for Green Mountain to focus his time on developing the newly established Company Aqua Robotics AS. Mr. Molaug was the first employee in the company in 2010 and has been responsible for the development of the company to this point.

“I feel sad to come to the situation that I need to step down as CEO of Green Mountain. The Company has established a strong position as datacentre operator in the Norwegian market with a strong operational organisation. When I have decided to step down, it is because I want to focus on developing a new family owned Company Aqua Robotics that recently introduced new technology to the aquaculture industry.” – says Knut Molaug.

The Chairman of the Board of Directors of Green Mountain, Odd Torland, has in consultation with the Board of Directors decided to constitute Tor Kristian Gyland as new CEO, and will formally treat the employment in the first Board Meeting to be held 15. September 2017.  Tor Kristian Gyland has been essential in the Development of Green Mountain since the autumn 2011 and lately as COO of the company. He consequently represents continuity and stability for the further development of the company.

Smedvig the 90% owner of Green Mountain has requested Knut Molaug to join the Board of Directors of Green Mountain. Mr. Molaug will also continue to work on some projects for the company in close cooperation with the new CEO.

Stepping down as CEO
Knut Molaug, Green Mountain

Constituted CEO
Tor Kristian Gyland, Green Mountain

 

***

 

Lederskifte i Green Mountain

Knut Molaug har meddelt styret at han ønsker å fratre som daglig leder for Green Mountain for å kunne bruke tiden sin på å utvikle det nyetablerte selskapet Aqua Robotics AS. Molaug var den første ansatte i Green Mountain i 2010 og har vært ansvarlig for utviklingen av selskapet fram til dags dato.

«Det er med vemod at jeg har kommet til at jeg nå ønsker å tre ut av rollen som leder for Green Mountain. Selskapet har etablert en sterk posisjon som datasenteraktør i det norske markedet og har en svært solid driftsorganisasjon.  Når jeg har besluttet å fratre nå, så er det for å satse for fullt i å utvikle det nyetablerte selskapet Aqua Robotics AS (eid av Molaug-familien), som nylig har lansert en ny teknologi til fiskeoppdrettsbransjen.» Sier Knut Molaug.

Styreleder i Green Mountain, Odd Torland, har i samråd med styret besluttet å konstituere Tor Kristian Gyland som ny Administrerende Direktør, og vil formelt behandle ansettelsen i første styremøte som avholdes 15/09/2017.  Tor Kristian Gyland har vært med i utviklingen av Green Mountain siden høsten 2011 og har de siste årene vært Driftsdirektør (COO) i selskapet og representerer således kontinuitet og stabilitet for selskapets videre virksomhet.

Smedvig som eier over 90% av aksjene i Green Mountain har forespurt Knut Molaug om å tre inn i styret i selskapet. Molaug vil også ferdigstille enkelte prosjekter for selskapet i tett samarbeid med ny daglig leder.

Fratredende Administrerende Direktør
Knut Molaug, Green Mountain

Konstituert Administrerende Direktør
Tor Kristian Gyland, Green Mountain