Setting The Green Standard

Call us: +47 930 13 923

Contact us

Recently on the blog

Fremtidens arbeidsplasser skyves ut av landet

Published Thursday 19 March 2015 by Knut Molaug

Norske datasenteraktører lever i et konkurranseutsatt marked. Datasentervirksomhet er ny type kraftkrevende industri, men blir stemoderlig behandlet i Norge. Våre naboland heier fram sine aktører og har allerede tilpasset sitt lovverk, mens Norge nøler og skyver fremtidens arbeidsplasser ut av landet.

Voksende behov

«Skytjenester» eller det å plassere IT-tjenester i «skyen» er i dag blitt vanlig terminologi og de fleste av oss benytter i dag disse tjenestene. «Nettskyen» er alt annet enn svevende – den befinner seg rent fysisk i store og svært kraftkrevende datasentre.  Skytjenester er en del av markedet, men det er ikke bare dette som leveres av store datasentre. Rundt omkring i Europa og verden for øvrig finnes en rekke bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre som har et stort og voksende behov for såkalt «high performance computing» tjenester (HPC).

De fleste kjenner jo til CERN som behandler og regner på store datamengder. Dette er bare et i en hel rekke europeiske forskningssentre som har potensiale til å plassere sin HPC-virksomhet i Norge. Det finnes også en rekke bedrifter innen farmasi, medisin, kjemi, og annen industri som har tilsvarende store behov for å gjennomføre kompliserte og energikrevende beregninger («number crunching»).

Overskudd

Green Mountain startet et arbeide for flere år siden mot slike potensielle viktige kunder som hver for seg typisk har et behov for i størrelsesorden 0,5 – 2,0 MW (megawatt) strømkapasitet (IT-last). Strømkostnaden er den klart største driftskostnaden til slike datasentre, den utgjør ofte mer enn 50 prosent.

I Norge har vi overskuddsproduksjon av fornybar energi, vi har lavere strømpriser enn andre Europeiske land og vi har et gunstig klima for datasentervirksomhet.

Alt skulle ligge til rette for at Norge skal kunne vinne denne typen kunder. Men hva skjer?

Arbeidsplasser går tapt

Myndighetene i landene rundt oss ser fremtidspotensialet denne type virksomhet gir og legger forholdene til rette ved å senke el-avgiften i linje med annen industri. Norge synes ennå å lide av «oljeslapphet» og klarer ikke å våkne.  Dermed «frarøves» norske aktører, nærmest over natten sine konkurransefortrinn.

Green Mountains analyser viser at 1 MW energiforbruk skaper cirka 30 arbeidsplasser. Arbeidsplasser som kunne vært hos oss flyttes dermed til våre naboland. Noe er galt når internasjonale datasenterkunder kan kjøpe vår norske vannkraft vesentlig billigere i våre naboland enn vi kan kjøpe den til bruk for å skape arbeidsplasser i Norge.

Togene går nå – Norge står og ser på!

Knut Molaug

CEO

Green Mountain

Knut has headed Green Mountain since the company inception in 2010. He has been responsible for the development of the company from the conceptual stage and now as an established operator - the largest and fastest growing in the Norwegian market. The first datacenter in Stavanger, Norway opened for business in May 2013 and the second centre in Telemark opened in May 2014. Both centres focusing on high quality design, high security, world class efficiency and utilizing only renewable energy.

Prior to Green Mountain he was the CEO of the Norwegian technology company, AKVA group, over many years. He developed the company from being a small Norwegian company into a large global operator with offices in 12 countries across the globe and leading in its field. He was responsible for public listing the company 2006. His engineering degree is from the University of Stavanger in Computer science and cybernetics.