Setting The Green Standard

Call us: +47 51 50 96 10

Contact us

Recently on the blog

Fremtidens arbeidsplasser skyves ut av landet

Published Thursday 19 March 2015 by Knut Molaug

Norske datasenteraktører lever i et konkurranseutsatt marked. Datasentervirksomhet er ny type kraftkrevende industri, men blir stemoderlig behandlet i Norge. Våre naboland heier fram sine aktører og har allerede tilpasset sitt lovverk, mens Norge nøler og skyver fremtidens arbeidsplasser ut av landet.

Voksende behov

«Skytjenester» eller det å plassere IT-tjenester i «skyen» er i dag blitt vanlig terminologi og de fleste av oss benytter i dag disse tjenestene. «Nettskyen» er alt annet enn svevende – den befinner seg rent fysisk i store og svært kraftkrevende datasentre.  Skytjenester er en del av markedet, men det er ikke bare dette som leveres av store datasentre. Rundt omkring i Europa og verden for øvrig finnes en rekke bedrifter, forskningsinstitusjoner og andre som har et stort og voksende behov for såkalt «high performance computing» tjenester (HPC).

De fleste kjenner jo til CERN som behandler og regner på store datamengder. Dette er bare et i en hel rekke europeiske forskningssentre som har potensiale til å plassere sin HPC-virksomhet i Norge. Det finnes også en rekke bedrifter innen farmasi, medisin, kjemi, og annen industri som har tilsvarende store behov for å gjennomføre kompliserte og energikrevende beregninger («number crunching»).

Overskudd

Green Mountain startet et arbeide for flere år siden mot slike potensielle viktige kunder som hver for seg typisk har et behov for i størrelsesorden 0,5 – 2,0 MW (megawatt) strømkapasitet (IT-last). Strømkostnaden er den klart største driftskostnaden til slike datasentre, den utgjør ofte mer enn 50 prosent.

I Norge har vi overskuddsproduksjon av fornybar energi, vi har lavere strømpriser enn andre Europeiske land og vi har et gunstig klima for datasentervirksomhet.

Alt skulle ligge til rette for at Norge skal kunne vinne denne typen kunder. Men hva skjer?

Arbeidsplasser går tapt

Myndighetene i landene rundt oss ser fremtidspotensialet denne type virksomhet gir og legger forholdene til rette ved å senke el-avgiften i linje med annen industri. Norge synes ennå å lide av «oljeslapphet» og klarer ikke å våkne.  Dermed «frarøves» norske aktører, nærmest over natten sine konkurransefortrinn.

Green Mountains analyser viser at 1 MW energiforbruk skaper cirka 30 arbeidsplasser. Arbeidsplasser som kunne vært hos oss flyttes dermed til våre naboland. Noe er galt når internasjonale datasenterkunder kan kjøpe vår norske vannkraft vesentlig billigere i våre naboland enn vi kan kjøpe den til bruk for å skape arbeidsplasser i Norge.

Togene går nå – Norge står og ser på!

Knut Molaug

CEO

Green Mountain

Tor Kristian Gyland took over as CEO of Green Mountain from September 2017. Before this he was the Chief Operating Officer in Green Mountain and responsible for the operation of the Green Mountain data centres portfolio.

Prior to Green Mountain, he was 10 years in Evry as Operating Officer responsible for a large organization of technicians working in IT related areas from OS, Virtualization, Network, Storage and Midrange systems. Gyland was the second employee in Green Mountain and has been responsible for developing the technical infrastructure and build Green Mountain to a major player in the data centre industry.
Gyland has more than 20 years of experience within data centres and IT operations and have been involved in several major IT and technical projects. His educational background is a bachelor in electrical engineering with specialisation in automation.