Setting The Green Standard

Call us: +47 51 50 96 10

Contact us

Recently on the blog

Digital verdiskaping

Published Monday 8 June 2015 by Knut Molaug

Norge har i dag den svakeste nasjonale fiberinfrastrukturen av de nordiske landene, særlig når det gjelder fiberkapasitet for transport av store datamengder, både internt i Norge og til utlandet. De store globale aktørene som står for slik langtransport, er nesten fraværende i Norge. Det er liten konkurranse, lite fiber er tilgjengelig og det er tidkrevende og dyrt å legge ny fiber.

Store internasjonale aktører vurderer vår konkurransekraft på fiberområdet svært lavt. Tilnærmet all trafikk går derfor i dag gjennom Sverige.

Statnett har vedtatt å investere ca. 17 milliarder kroner i å legge ny kraftkabel på 1400 MW til Tyskland og et tilsvarende beløp for også å legge en kraftkabel til Storbritannia. De endelige vedtakene skal gjøres før sommeren. Statnett er et statsforetak underlagt Olje- og energidepartementet. Mandatet er å bygge og drifte samfunnsnyttig el-infrastruktur. I et moderne samfunn er det den nasjonale fiberinfrastrukturen som gir oss mulighet til å foredle råvaren strøm til et høyere verdsatt produkt på verdensmarkedet.

Det er dyrt å legge dedikerte fiberkabler over Nordsjøen, men gjøres det i sammenheng med legging av de nye kraftkablene, blir det billig. Ved å øke Statnetts investeringsramme med 150 millioner kroner kan denne nye el-kraftinfrastrukturen realiseres. Dette utgjør mindre enn én prosent av kraftkabelinvesteringene. Slik kan vi sikre at Norges digitale infrastruktur styrkes og konkurransen økes.

Norge trenger ny fiber. Det betyr bedre, billigere og raskere tilgang til verdensmarkedet for norske IT-leveranser, fremtidens produkter og tjenester.

Statnett har ikke mandat til å gjennomføre dette uten politisk styring – her er det en åpen dør for fremtidsrettede og politikere med interesse for verdiskaping.

Knut Molaug, administrerende direktør i Green Mountain AS, Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge og Bjørn Rønning, leder Norsk Fiberforum – IKT Norge

Knut Molaug

CEO

Green Mountain

Tor Kristian Gyland took over as CEO of Green Mountain from September 2017. Before this he was the Chief Operating Officer in Green Mountain and responsible for the operation of the Green Mountain data centres portfolio.

Prior to Green Mountain, he was 10 years in Evry as Operating Officer responsible for a large organization of technicians working in IT related areas from OS, Virtualization, Network, Storage and Midrange systems. Gyland was the second employee in Green Mountain and has been responsible for developing the technical infrastructure and build Green Mountain to a major player in the data centre industry.
Gyland has more than 20 years of experience within data centres and IT operations and have been involved in several major IT and technical projects. His educational background is a bachelor in electrical engineering with specialisation in automation.