Setting The Green Standard

Call us: +47 930 13 923

Contact us

Recently on the blog

Digital verdiskaping

Published Monday 8 June 2015 by Knut Molaug

Norge har i dag den svakeste nasjonale fiberinfrastrukturen av de nordiske landene, særlig når det gjelder fiberkapasitet for transport av store datamengder, både internt i Norge og til utlandet. De store globale aktørene som står for slik langtransport, er nesten fraværende i Norge. Det er liten konkurranse, lite fiber er tilgjengelig og det er tidkrevende og dyrt å legge ny fiber.

Store internasjonale aktører vurderer vår konkurransekraft på fiberområdet svært lavt. Tilnærmet all trafikk går derfor i dag gjennom Sverige.

Statnett har vedtatt å investere ca. 17 milliarder kroner i å legge ny kraftkabel på 1400 MW til Tyskland og et tilsvarende beløp for også å legge en kraftkabel til Storbritannia. De endelige vedtakene skal gjøres før sommeren. Statnett er et statsforetak underlagt Olje- og energidepartementet. Mandatet er å bygge og drifte samfunnsnyttig el-infrastruktur. I et moderne samfunn er det den nasjonale fiberinfrastrukturen som gir oss mulighet til å foredle råvaren strøm til et høyere verdsatt produkt på verdensmarkedet.

Det er dyrt å legge dedikerte fiberkabler over Nordsjøen, men gjøres det i sammenheng med legging av de nye kraftkablene, blir det billig. Ved å øke Statnetts investeringsramme med 150 millioner kroner kan denne nye el-kraftinfrastrukturen realiseres. Dette utgjør mindre enn én prosent av kraftkabelinvesteringene. Slik kan vi sikre at Norges digitale infrastruktur styrkes og konkurransen økes.

Norge trenger ny fiber. Det betyr bedre, billigere og raskere tilgang til verdensmarkedet for norske IT-leveranser, fremtidens produkter og tjenester.

Statnett har ikke mandat til å gjennomføre dette uten politisk styring – her er det en åpen dør for fremtidsrettede og politikere med interesse for verdiskaping.

Knut Molaug, administrerende direktør i Green Mountain AS, Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge og Bjørn Rønning, leder Norsk Fiberforum – IKT Norge

Knut Molaug

CEO

Green Mountain

Knut has headed Green Mountain since the company inception in 2010. He has been responsible for the development of the company from the conceptual stage and now as an established operator - the largest and fastest growing in the Norwegian market. The first datacenter in Stavanger, Norway opened for business in May 2013 and the second centre in Telemark opened in May 2014. Both centres focusing on high quality design, high security, world class efficiency and utilizing only renewable energy.

Prior to Green Mountain he was the CEO of the Norwegian technology company, AKVA group, over many years. He developed the company from being a small Norwegian company into a large global operator with offices in 12 countries across the globe and leading in its field. He was responsible for public listing the company 2006. His engineering degree is from the University of Stavanger in Computer science and cybernetics.