Setting The Green Standard

Call us: +47 51 50 96 10

Contact us

Recently on the blog

Arbeid til mange!

Published Wednesday 26 August 2015 by Knut Molaug

Vi hører ofte at datasentre bare er store haller med datautstyr, helt uten folk. La meg slå fast med en gang, dette er feil – det er totalt misforstått og helt feil. Datasentre skaper faktisk mange arbeidsplasser!

Datasentre skaper flere arbeidsplasser enn annen kraftkrevende industri, for det er det dagens datasentre er – kraftkrevende industri. Såkalte «colocation» datasentre, eller samlokaliseringssentre på norsk skaper flere arbeidsplasser per MW strømforbruk enn de store internasjonale gigantene, men begge typer datasentre skaper mange arbeidsplasser.

Green Mountains egne forsiktige anslag viser at våre samlokaliseringssentre vil skape ca. 30 arbeidsplasser per 1 MW strømforbruk. De investeringene vi har gjennomført og gjør i våre sentre er basert på en strømkapasitet på 25 MW både på Rennesøy ved Stavanger og på Rjukan i Telemark. Dette betyr at vi i sum skaper minst 1500 arbeidsplasser når begge våre sentre er fullt utbygd. Nå er det riktignok slik at bare 100-200 av disse som vil være våre egne ansatte. Det er behovet for kompetanse hos våre leverandører og kunder i datasentrene som virkelig skaper mange arbeidsplasser. Kompleksiteten i infrastrukturen og systemene som kreves for disse datasentrene skal ha strøm og kjøling uavbrutt hvert døgn år etter år uavhengig undervurderes nok av folk som ikke kjenner bransjen. Dette er kompetansekrevende arbeidsplasser i en framtidsrettet bransje!

Når dette er sagt så er det også riktig og viktig å forstå at det i tillegg skapes enda flere arbeidsplasser som ikke krever fysisk nærhet. Dette er arbeidsplasser for å drifte alle IT-applikasjonene og -systemene som kjøres i våre datasentre, disse arbeidsplassene kan i prinsippet lokaliseres hvor som helst i verden.

Hvorfor skapes en slik mengde med arbeidsplasser av en datasenteretablering? La meg forklare litt av bakgrunnen for disse store ringvirkningene:

– Vi, Green Mountain investerer til sammen 1,5-2,0 mrd. kroner i å bygge all infrastrukturen som trengs til våre 2 datasentre. Den omfattende infrastrukturen skal bygges og vedlikeholdes over flere tiår for å sikre våre kundene absolutt stabil drift til enhver tid.

– I tillegg vil hvert av våre datasentrene ha IT-utstyr til en verdi av i størrelsesorden 8-10 mrd. kroner installert, altså til sammen 16-20 mrd. kroner.

– Alt dette IT-utstyret skal monteres, det skal installeres strøm og kjøling, det skal kobles til fiber og kobberkabler og alt skal testes.

– IT-utstyr har som alle vet høy utskiftingstakt, hvert 3. til 5. år er vanlig. Dette betyr at det hvert eneste år skal installeres nytt IT utstyr for ca. 4 mrd. kroner i hvert av våre sentre når de er fullt utbygd. Dette utstyret skal anskaffes, bestilles, transporteres, leveres, mottas, pakkes ut, installeres osv. (og det gamle utstyret skal fjernes og håndteres).

– Et stort datasenter har drift og bemanning 24 timer i døgnet, 7 dager i uken hele året. Dette er både teknisk personell som ingeniører og teknikere, og personell innen vakthold og sikkerhet. På den tekniske siden er dette personell for å levere såkalte IMACD tjenester (Install, Move, Add, Change and Dispose) ofte også kalt «hands and eyes» eller «break-and-fix-resurser».

– Når IT-utstyret er installert skal det holdes i drift. Ofte regner man at det kreves 1,5-2,5 timer arbeid per datarack per måned for å fysisk drifte slike systemer. Dette betyr 18-30 timer/år/rack. Våre anlegg vil ha ca. 10.000 slike datarack installert når de er fullt utbygd, altså 106 – 177 årsverk.

– I tillegg kommer en rekke tjenester som renhold, bevertning, vedlikehold, administrasjon, ledelse osv.

 

Datasentre skaper altså mengder av framtidsrettede arbeidsplasser lokalt, regionalt og nasjonalt. Ringvirkningene er store, svært store!

Knut Molaug

Knut Molaug

CEO

Green Mountain

Tor Kristian Gyland took over as CEO of Green Mountain from September 2017. Before this he was the Chief Operating Officer in Green Mountain and responsible for the operation of the Green Mountain data centres portfolio.

Prior to Green Mountain, he was 10 years in Evry as Operating Officer responsible for a large organization of technicians working in IT related areas from OS, Virtualization, Network, Storage and Midrange systems. Gyland was the second employee in Green Mountain and has been responsible for developing the technical infrastructure and build Green Mountain to a major player in the data centre industry.
Gyland has more than 20 years of experience within data centres and IT operations and have been involved in several major IT and technical projects. His educational background is a bachelor in electrical engineering with specialisation in automation.